Tenchi Souzou
Tenchi Souzou
Japanese
-
4.8
-
Arcus Spirits
Arcus Spirits
English, Japanese
-
4.7
-
Brandish
Brandish
English
-
4.7
-
Advertisements
Brandish
Brandish
Japanese
-
4
-
Brandish 2: Expert
Brandish 2: Expert
Japanese
-
4.5
-
Brain Lord
Brain Lord
English
-
4.7
-
Brain Lord
Brain Lord
Japanese
-
4.8
-
Soul Blader
Soul Blader
Japanese
-
4
-
Soul Blazer
Soul Blazer
English
-
5
-
Soul Blazer
Soul Blazer
French
-
5
-
Soul Blazer
Soul Blazer
German
-
5
-
Advertisements
Soul Blazer
Soul Blazer
English
-
5
-
Alcahest
Alcahest
Japanese
-
4
-
Shadowrun
Shadowrun
English
-
5
-
Shadowrun
Shadowrun
German
-
0
-
Seiken Densetsu 2
Seiken Densetsu 2
Japanese
-
4.3
-
Secret of Mana
Secret of Mana
English, French, German
-
4.4
-
Secret of Evermore
Secret of Evermore
English, French, German, Spanish
-
4.8
-