Game BOX ROM Title Language Region
Downloads
Shiratsuyu no Kai rom
Shiratsuyu no Kai Japanese Japan 287
Hayarigami 2 Portable: Keishichou Kaii Jiken File rom
Hayarigami 2 Portable: Keishichou Kaii Jiken File Japanese Japan 165
Hayarigami Portable: Keishichou Kaii Jiken File rom
Hayarigami Portable: Keishichou Kaii Jiken File Japanese Japan 261