Game BOX ROM Title Language Region
Downloads
Taekwon-Do  rom
Taekwon-Do Japanese, Korean Japan 317
Dragon Ball Z: Chomutujeon  rom
Dragon Ball Z: Chomutujeon Korean Korea 189