Yuuzai x Muzaii (Japan) DS ROM

The coverart image of Yuuzai x Muzaii
GAME INFORMATION
Game Name Yuuzai x Muzaii
Region
Console Nintendo DS
Game Release
Genre
Publisher Bandai Namco Games
Languages
Image Format .nds
Downloads 160
Users Score

Rating: / 5. Votes:

No votes so far

Description:

Yuuzai x Muzaii is a Adventure video game published by Bandai Namco Games released on April 21, 2009 for the Nintendo DS.

Screenshots:

(click to enlarge)

Yuuzai x Muzaii (Japan) DS ROM Download: