Yuuzai x Muzaii (Japan) DS ROM

The coverart image of Yuuzai x Muzaii
GAME INFORMATION
Game Name:Yuuzai x Muzaii
Region:
Console:Nintendo DS
Game Release:
Genre:
Publisher:Bandai Namco Games
Languages:
Image Format:.nds
Downloads:121
Users Score:

Rating: / 5. Votes:

No votes so far

Description:

Yuuzai x Muzaii is a Adventure video game published by Bandai Namco Games released on April 21, 2009 for the Nintendo DS.

Screenshots:

(click to enlarge)

Yuuzai x Muzaii (Japan) DS ROM Download: