Game BOX ROM Title Language Region
Downloads
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou  rom
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou Japanese Japan 468
Dungeon of Windaria rom
Dungeon of Windaria Japanese Japan 150
Gouma Reifu Den Izuna Ni rom
Gouma Reifu Den Izuna Ni Japanese Japan 192
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS rom
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS Japanese Japan 300
Gouma Reifu Den Izuna  rom
Gouma Reifu Den Izuna Japanese Japan 187
Mystery Dungeon - Shiren the Wanderer  rom
Mystery Dungeon - Shiren the Wanderer English Europe 723