Game BOX ROM Title Language Region
Downloads
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou  rom
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS 2 - Sabaku no Majou Japanese Japan 391
Dungeon of Windaria rom
Dungeon of Windaria Japanese Japan 134
Gouma Reifu Den Izuna Ni rom
Gouma Reifu Den Izuna Ni Japanese Japan 167
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS rom
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren DS Japanese Japan 238
Gouma Reifu Den Izuna  rom
Gouma Reifu Den Izuna Japanese Japan 158
Mystery Dungeon - Shiren the Wanderer  rom
Mystery Dungeon - Shiren the Wanderer English Europe 609