Game BOXROM TitleLanguageRegion
Downloads
Yuu Yuu Hakusho JapaneseJapan127
World Heroes 2 JetEnglishEurope, USA166
Versus Hero - Kakutou Ou e no Michi JapaneseJapan80
Street Fighter II JapaneseJapan174
Real Bout Special JapaneseJapan164
Nettou World Heroes 2 JetJapaneseJapan79
Nettou The King of Fighters '96 JapaneseJapan164
Nettou Samurai Spirits - Zankurou Musouken JapaneseJapan149
Nettou Samurai Spirits JapaneseJapan106
Nettou Garou Densetsu 2 JapaneseJapan113
The King of Fighters: Heat of BattleEnglishEurope183
Killer Instinct EnglishEurope, USA132
Fist of the North StarEnglishUSA121
Mortal Kombat II EnglishEurope, USA123
GodzillaEnglishEurope, USA118
The King of Fighters '95EnglishUSA156
Mortal Kombat 3EnglishUSA109
Mortal Kombat I & IIEnglishEurope, USA174
Mortal KombatEnglishEurope, USA133
Battle Arena ToshindenEnglishUSA162
Zettai Muteki Raijin-Oh (English Patched)English PatchedJapan290
Gamera: Guardian of the Universe (English Patched)English PatchedJapan355