Game BOX ROM Title Language Region
Downloads
Ninja Boy 2 rom
Ninja Boy 2 English Europe, USA 216
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru  rom
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru Japanese Japan 149
Ultima - Runes of Virtue II  rom
Ultima - Runes of Virtue II English USA 197
Ultima - Runes of Virtue  rom
Ultima - Runes of Virtue English USA 200
Rolan's Curse II  rom
Rolan's Curse II English USA 377
Rolan's Curse rom
Rolan's Curse English USA 395
Mystic Quest  rom
Mystic Quest English, French, German Europe 316
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (English Patched) rom
Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (English Patched) English Patched Japan 3,042
Gargoyle's Quest II: The Demon Darkness (English Patched) rom
Gargoyle's Quest II: The Demon Darkness (English Patched) English Patched Japan 1,611
Final Fantasy Adventure rom
Final Fantasy Adventure English USA 1,183